Wysokie kary za brak przekazywania informacji o beneficjentach rzeczywistych

W dniu 13 października Ministerstwo Finansów uruchomiło Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. 

Założeniem prowadzenia Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (zwanego dalej „CRBP”) jest stworzenie systemu, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

Jednym z głównych zadań CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Utworzenie rejestru ma na celu uniemożliwienie przestępcom ukrycie swojej tożsamości w skomplikowanej strukturze korporacyjnej. Z uwagi na publiczny charakter rejestru, można również przyjąć, iż jego powstanie wpłynie na zwiększenie zaufania do rynku finansowego i uczestników obrotu gospodarczego.

Każda spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), za wyjątkiem publicznych spółek akcyjnych, będzie zobowiązana zgłosić do CRBR dane swojego beneficjenta rzeczywistego. Obowiązek dotyczy każdego podmiotu, bez względu na to czy jest podmiotem obowiązanym zgodnie z definicją ustawy o z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

Definicja beneficjenta rzeczywistego jest określona w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ustawa zawiera szczegółowe kryteria ustalenia beneficjenta rzeczywistego. 

Do rejestru należy zgłosić w szczególności informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu. Beneficjentem jest zawsze osoba fizyczna. 

 

Podmioty, które zostały wpisane do KRS po 13 października 2019 r., mają obowiązek zgłosić dane beneficjenta rzeczywistego nie później niż w terminie 7. dni od dnia wpisu do KRS. 

Aktualnie ostateczny termin zgłoszeń wyznaczono na 13 lipca 2020 roku.

Wszystkie informacje w rejestrze będą jawne.

Na spółkę, która nie zgłosiła informacji o beneficjentach rzeczywistych w wymaganym terminie może być nałożona kara do 1 000 000 zł.

 

28.04.2020

DANE KONTAKTOWE

kancelaria

ul. Odyńca 7/13
02-606 Warszawa

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Dzielimy się naszą fachową wiedzą oraz doświadczeniem.Bądź pierwszym, który się dowie o naszych inicjatywach, spotkaniach ze specjalistami Kancelarii i zmianach w prawie, istotnych dla działalności Twojej branży. Zachęcamy do lektury i subskrypcji naszego newslettera.

Uzupełnienie powyższego pola oznacza zgodę na otrzymywanie od Kancelarii Radcy Prawnego Monika Macura newslettera drogą e-mailową. Zgodę można wycofać w każdym czasie. Dane osobowe osób zapisujących się na newsletter są przetwarzane w celu przesyłania informacji dotyczących oferty Kancelarii drogą e-mailową. Zapoznaj się z zasadami przetwarzania Twoich danych osobowych.