Polityka prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowych

Przedstawiamy informacje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Monika Macura Kancelaria Radcy Prawnego.

 

1. Podstawa prawna:

Informacja jest przekazywana na postawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „Rozporządzenie”)

2. Administrator danych:

Administratorem danych jest Monika Macura Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Wiejska 12/8, 00-490 Warszawa (dalej „Kancelaria”).

3. Dane kontaktowe:

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy kontaktować się mailowo na adres: rodo@kancelariamacura.pl lub pisemnie Monika Macura Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Wiejska 12/8, 00-490 Warszawa

4. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania:

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach głównych:

5. Kategorie przetwarzanych danych:

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w zakresie:

6. Źródło pochodzenia danych:
Dane osobowe zbieramy wyłącznie od osób, których dane dotyczą.

7. Dobrowolność lub obowiązek podania danych:

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgoda może być odwołana w każdym czasie.

Zgodę wyraża się przez uzupełnienie pola adresu mailowego w Polu „Bądźmy w kontakcie”, zamieszczonym na stronie www.kancelariamacura.pl i kliknięcia przycisku "Wyślij".

Zgodę na otrzymywanie newslettera można cofnąć w każdym czasie.

8. Okres przez który dane będą przetwarzane:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla celów marketingowych– do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń.

9. Odbiorcy danych

Pana/ Pani dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom danych.

10. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

11. Automatyczne podejmowanie decyzji:

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

12. Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania (gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym), usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych prawem).

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-923) przy ul. Stawki 2.

 

 

DANE KONTAKTOWE

kancelaria

ul. Wiejska 12/8
00-490 Warszawa

GODZINY OTWARCIA

Pn - Pt : 9.00 - 17.00
Sob - Ndz : Nieczynne

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Dzielimy się naszą fachową wiedzą oraz doświadczeniem.Bądź pierwszym, który się dowie o naszych inicjatywach, spotkaniach ze specjalistami Kancelarii i zmianach w prawie, istotnych dla działalności Twojej branży. Zachęcamy do lektury i subskrypcji naszego newslettera.

Uzupełnienie powyższego pola oznacza zgodę na otrzymywanie od Kancelarii Radcy Prawnego Monika Macura informacji dotyczących oferty Kancelarii drogą e-mailową. Zapoznaj się z zasadami przetwarzania Twoich danych osobowych.