Instytucje finansowe - lendtech

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz dynamicznie rozwijających się instytucji pożyczkowych

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz dynamicznie rozwijających się instytucji finansowych z branży lendtech, świadczących usługi kredytu konsumenckiego na rynku polskim oraz na rynkach zagranicznych.

Od wielu lat doradzamy instytucjom finansowym we wszystkich aspektach ich działalności, zdobywając zaufanie szerokiego grona klientów.

Posiadamy doświadczenie w doradztwie przy tworzeniu produktów kredytowych, zarówno umów kredytów krótkoterminowych, umów pożyczek ratalnych jak i umów kredytów wiązanych.

Opracowujemy projekty umów kredytu konsumenckiego z dbałością o ich zgodność z przepisami  ustawy o kredycie konsumenckim, aktualnymi decyzjami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz orzecznictwem sądów powszechnych.

Śledzimy orzecznictwo  sądów powszechnych i TSUE, decyzje oraz stanowiska UOKIK i Rzecznika Finansowego oraz udzielamy naszym klientom rekomendacji w zakresie stosowania wytycznych, wynikających z tych aktów.

Doradzamy przy doborze optymalnych rozwiązań w kształtowaniu produktów kredytowych naszych klientów.

Prowadzimy stałe doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych dla instytucji finansowych i świadczymy usługi inspektora ochrony danych (IOD)

Udzielamy bieżących porad prawnych w zakresie działalności instytucji pożyczkowych.

Nie mają przed nami tajemnic zagadnienia maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytu, wcześniejszej spłaty, umowy o kredyt wiązany, marketingu produktów kredytowych, ocena zdolności kredytowej (z uwzględnieniem automatycznych mechanizmów decyzyjnych), czy relacje instytucji pożyczkowych z biurami informacji gospodarczej i Biurem Informacji Kredytowej.

Opiniujemy i negocjujemy umowy instytucji pożyczkowych z ich partnerami biznesowymi takimi jak biura informacji gospodarczej, dostawcy usług wspierających ocenę zdolności kredytowej, pośredników finansowych.

Doradzamy przy pozyskiwaniu finansowania poprzez emisję obligacji korporacyjnych.

Doradzamy we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań- takich jak analiza danych behawioralnych w ocenie zdolności kredytowej, targetowanie behawioralne, weryfikacja tożsamości z wykorzystaniem danych behawioralnych (w szczególności wizerunku).

Opracowujemy dokumentację regulacyjną określoną przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (wewnętrzne procedury instytucji obowiązanej, procedurę zgłaszania naruszeń).

Prowadzimy szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych dostosowane do wymagań kadry zarządzającej instytucji pożyczkowych, działów obsług klienta, weryfikacji i windykacji.

Prowadzimy szkolenia z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu dla pracowników instytucji obowiązanych.

Doradzamy w tworzeniu procedur wewnętrznych dla instytucji pożyczkowych w zakresie weryfikacji klienta, obsługi, windykacji, procesów reklamacyjnych.

Reprezentujemy instytucje pożyczkowe w relacjach z organami administracyjnymi – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK), Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO), Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), Rzecznik Finansowy (RF).

DANE KONTAKTOWE

kancelaria

ul. Wiejska 12/8
00-490 Warszawa

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Dzielimy się naszą fachową wiedzą oraz doświadczeniem.Bądź pierwszym, który się dowie o naszych inicjatywach, spotkaniach ze specjalistami Kancelarii i zmianach w prawie, istotnych dla działalności Twojej branży. Zachęcamy do lektury i subskrypcji naszego newslettera.

Uzupełnienie powyższego pola oznacza zgodę na otrzymywanie od Kancelarii Radcy Prawnego Monika Macura informacji dotyczących oferty Kancelarii drogą e-mailową. Zapoznaj się z zasadami przetwarzania Twoich danych osobowych.