Dane osobowe

Tematyka związana z ochroną danych osobowych stanowi jeden z wiodących obszarów działalności Kancelarii.

Przeprowadzamy audyty mające na celu dokonanie oceny stopnia zgodności działalności klienta z przepisami RODO, w szczególności w zakresie privacy by design i privacy by default, a także innymi wymaganiami wynikającymi z RODO

Dostosowujemy działalność naszych klientów do wymogów zgodnych z RODO i tzw. przepisami sektorowymi, w szczególności regulacjami właściwymi dla instytucji płatniczych, instytucji pożyczkowych, instytucji działających w sektorze ubezpieczeniowym

W ramach działań wdrożeniowych świadczymy wsparcie w zapewnieniu zgodności z postanowieniami RODO w szczególności:

Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed Urzędem Ochrony danych osobowych w sprawach skarg i postępowaniach kontrolnych

Doradzamy w przypadku wystąpienia incydentu naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, określamy odpowiednie środki zaradcze, dbamy o gromadzenie adekwatnej dokumentacji związanej ze zgłoszeniem naruszenia danych  i opracowujemy treść zgłoszenia do Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

Organizujemy i prowadzimy dedykowane szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji

Pełnimy funkcję inspektora ochrony danych w przedsiębiorstwach sektora finansowego (instytucje płatnicze, instytucje pożyczkowe, pośrednicy kredytu konsumenckiego, agenci ubezpieczeniowi)

DANE KONTAKTOWE

kancelaria

ul. Wiejska 12/8
00-490 Warszawa

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Dzielimy się naszą fachową wiedzą oraz doświadczeniem.Bądź pierwszym, który się dowie o naszych inicjatywach, spotkaniach ze specjalistami Kancelarii i zmianach w prawie, istotnych dla działalności Twojej branży. Zachęcamy do lektury i subskrypcji naszego newslettera.

Uzupełnienie powyższego pola oznacza zgodę na otrzymywanie od Kancelarii Radcy Prawnego Monika Macura informacji dotyczących oferty Kancelarii drogą e-mailową. Zapoznaj się z zasadami przetwarzania Twoich danych osobowych.