ZMIANY W PROCEDURZE AML

Implementacja zmian w procedurze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

 

IMPLEMENTACJA ZMIAN W PROCEDURZE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIA TERRORYZMU

 

Polski ustawodawca, pomijając zmiany płynące z nowelizacji prawa unijnego, jest bardzo twórczy. Tym samym prawidłowe funkcjonowanie na rodzimym rynku wymaga ciągłego przystosowywania się do zmian. Nie bez znaczenia dla odpowiedniego, zgodnego z aktualnym stanem prawnym działania, jest też dopasowanie procesów i procedur do potrzeb oraz bieżących działań danej firmy.

Realizowaliśmy projekt obejmujący kompleksowy audyt oraz dopasowanie istniejących w Spółce procedur i polityk do wymogów nowelizacji przepisów wprowadzonych ustawą z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML), która implementowała do naszego porządku prawnego zapisy Dyrektywy Parlamenty Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniająca dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE), tzw. V dyrektywy AML.

Poza dopasowaniem istniejących już procedur do zmieniającego się stanu prawnego wyzwaniem było jednoczesna implementacja zasad i ocena ryzyka związanego z nowym produktem pożyczkowym Spółki kierowanym do klientów zza wschodniej granicy naszego kraju.

Doradztwo w niniejszej sprawie obejmowało nie tylko stworzenie dokumentacji audytowej, ale również:

DANE KONTAKTOWE

kancelaria

ul. Odyńca 7/13
02-606 Warszawa

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Dzielimy się naszą fachową wiedzą oraz doświadczeniem.Bądź pierwszym, który się dowie o naszych inicjatywach, spotkaniach ze specjalistami Kancelarii i zmianach w prawie, istotnych dla działalności Twojej branży. Zachęcamy do lektury i subskrypcji naszego newslettera.

Uzupełnienie powyższego pola oznacza zgodę na otrzymywanie od Kancelarii Radcy Prawnego Monika Macura newslettera drogą e-mailową. Zgodę można wycofać w każdym czasie. Dane osobowe osób zapisujących się na newsletter są przetwarzane w celu przesyłania informacji dotyczących oferty Kancelarii drogą e-mailową. Zapoznaj się z zasadami przetwarzania Twoich danych osobowych.