Międzynarodowy dostawca usług ATM

Przygotowanie opinii dotyczącej modelu działalności polegającego na umożliwieniu wypłat z ATM.

Kancelaria w swojej praktyce często udziela wyjaśnień i opinii dotyczących wymogu uzyskania zezwolenia na świadczenie usług płatniczych dla planowanych przez klientów przedsięwzięć biznesowych.

Ustawa o usługach płatniczych wprowadza szeroki katalog usług płatniczych, wymagających uzyskania zezwolenia na świadczenie usług. Należą do nich między innymi przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywaniu wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku.

Jednocześnie, ustawodawca przewidział liczne wyłączenia od obowiązku posiadania zezwolenia na świadczenie usług płatniczych. Warunkiem skorzystania z nich jest świadczenie usługi dokładnie odpowiadającej charakterowi wyłączenia.

Z wyłączenia mogą skorzystać np.:

Dla międzynarodowego dostawcy usług płatniczych opracowaliśmy opinię, analizującą wymogi prawne wejścia na rynek polski z produktem polegającym na świadczeniu usług wypłaty z bankomatów.

Analizie poddaliśmy planowany model działalności spółki i udzieliliśmy rekomendacji, pozwalających na podjęcie decyzji biznesowych dotyczących zgodnego z przepisami wejścia na rynek polski.

Ocenie poddaliśmy także zastosowanie wyjątku od obowiązku posiadania zezwolenia na świadczenie usług płatniczych dla usługi wypłaty gotówki przy użyciu bankomatu. Wyłączenie to dotyczy przedsiębiorcy świadczącego wyłącznie taką usługę i niebędącego stroną umowy z użytkownikiem.

DANE KONTAKTOWE

kancelaria

ul. Odyńca 7/13
02-606 Warszawa

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Dzielimy się naszą fachową wiedzą oraz doświadczeniem.Bądź pierwszym, który się dowie o naszych inicjatywach, spotkaniach ze specjalistami Kancelarii i zmianach w prawie, istotnych dla działalności Twojej branży. Zachęcamy do lektury i subskrypcji naszego newslettera.

Uzupełnienie powyższego pola oznacza zgodę na otrzymywanie od Kancelarii Radcy Prawnego Monika Macura newslettera drogą e-mailową. Zgodę można wycofać w każdym czasie. Dane osobowe osób zapisujących się na newsletter są przetwarzane w celu przesyłania informacji dotyczących oferty Kancelarii drogą e-mailową. Zapoznaj się z zasadami przetwarzania Twoich danych osobowych.