INSTYTUCJA PŁATNICZA

W imieniu naszego klienta - krajowej instytucji płatniczej, braliśmy udział w wielomiesięcznym postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Postępowanie obejmowało kontrolę zgodności działalności instytucji płatniczej z regulacjami rynku płatniczego.

Postępowanie obejmowało kontrolę dokumentów wewnętrznych klienta, udzielenie wyjaśnień na pisemne pytania przedstawicieli zespołu kontrolnego oraz udział w spotkaniach z przedstawicielami komisji.

Uczestniczyliśmy w postępowaniu kontrolnych na wszystkich etapach tego postępowania – od momentu zawiadomienia o kontroli, poprzez składanie ustnych i pisemnych wyjaśnień a także przy otrzymaniu protokołu pokontrolnego.

Doświadczenie to pozwala nam rozumieć specyfikę działania KNF jako kolegialnego organu administracji, oraz uwarunkowania prawne dotyczące podejmowanych decyzji i tryby prowadzonego postępowania.

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje bezpośredni nadzór nad rynkiem płatniczym. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli naruszenia obowiązujących przepisów prawa KNF może wydać zalecenia, indywidualnie do danego podmiotu, nakładać kary finansowe przewidziane w przepisach prawa, a także cofnąć zezwolenie na prowadzenie działalności przez instytucję finansową.

Zapewnienie profesjonalnego wsparcia prawnego podczas kontroli, ze strony kancelarii posiadającej doświadczenie w zakresie rynku usług płatniczych minimalizuje ryzyko negatywnych rozstrzygnięć Komisji.

DANE KONTAKTOWE

kancelaria

ul. Odyńca 7/13
02-606 Warszawa

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Dzielimy się naszą fachową wiedzą oraz doświadczeniem.Bądź pierwszym, który się dowie o naszych inicjatywach, spotkaniach ze specjalistami Kancelarii i zmianach w prawie, istotnych dla działalności Twojej branży. Zachęcamy do lektury i subskrypcji naszego newslettera.

Uzupełnienie powyższego pola oznacza zgodę na otrzymywanie od Kancelarii Radcy Prawnego Monika Macura newslettera drogą e-mailową. Zgodę można wycofać w każdym czasie. Dane osobowe osób zapisujących się na newsletter są przetwarzane w celu przesyłania informacji dotyczących oferty Kancelarii drogą e-mailową. Zapoznaj się z zasadami przetwarzania Twoich danych osobowych.