Ustawa o zastrzeżeniu numeru PESEL już opublikowana

Przypominamy, że Ustawa o zastrzeżeniu numeru PESEL zmienia zapisy zarówno ustawy o kredycie konsumenckim, jak i ustawy o usługach płatniczych. Nowa ustawa ma polepszyć ochronę obywateli, w szczególności przed wyłudzeniami kredytów pożyczek, czy np. zakupu nieruchomości na ich dane. Zastrzeżenia PESEL-u będzie mógł dokonać nieodpłatnie każdy pełnoletni posiadacz takiego numeru przez wykorzystanie usługi elektronicznej, aplikację mObywatel lub osobiście w urzędzie gminy.

Nowe wymagania dla pożyczkodawców i kredytodawców

Informacja o zastrzeżeniu, czy też cofnięciu zastrzeżenia, wraz z datą i godziną tej czynności, będzie widoczna w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL prowadzonym przez odpowiedniego ministra.

W związku z powyższym, na pożyczkodawców i kredytodawców zostały nałożone nowe wymagania. W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim zostanie dodany art. 9b, który zobowiązuje kredytodawcę do weryfikacji czy nr PESEL nie został zastrzeżony. Weryfikacja będzie konieczna zarówno przed zawarciem umowy, jak też przed jej zmianą.

Powyższy artykuł wprowadza także sankcję za brak sprawdzenia rejestru zastrzeżeń i udzielenia pożyczki mimo istniejącego w momencie jej udzielania zastrzeżenia. Kredytodawca nie będzie mógł domagać się spełnienia roszczenia od konsumenta oraz jego następców prawnych, a ponadto - nie będzie mógł zbyć wierzytelności z takiej umowy.

Brak konieczności sprawdzania rejestru zastrzeżeń

Konieczności sprawdzenia rejestru zastrzeżeń oraz ewentualnych sankcji nie będzie się stosować w wypadku łącznego spełnienia poniższych warunków:

Nowe wymagania dla dostawców

Natomiast w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych dodany zostanie art. 4b zobowiązujący dostawców, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 4, 6, 9 i 11 tej ustawy, czyli m.in. instytucje pieniądza elektronicznego, instytucje płatnicze, czy małe instytucje płatnicze do sprawdzania rejestru zastrzeżeń przed:

Sankcje dla kredytodawców i pożyczkodawców

Sankcja za zawarcie umowy lub jej zmiany, mimo istnienia zastrzeżenia numeru PESEL w dacie tej czynności będzie analogiczna, jak w wypadku kredytu konsumenckiego.

Sprawdzenie rejestru zastrzeżeń będzie bezpłatne dla kredytodawców w rozumieniu art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim oraz dostawców, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 4, 6, 9 i 11 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

Ustawodawca przewidział możliwość sprawdzenia rejestru zastrzeżeń za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej.

Powyższe przepisy wejdą w życie z dniem 1 czerwca 2024 r.

Autor: Anna Jędrasiak, radca prawny

 

DANE KONTAKTOWE

kancelaria

ul. Odyńca 7/13
02-606 Warszawa

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Dzielimy się naszą fachową wiedzą oraz doświadczeniem.Bądź pierwszym, który się dowie o naszych inicjatywach, spotkaniach ze specjalistami Kancelarii i zmianach w prawie, istotnych dla działalności Twojej branży. Zachęcamy do lektury i subskrypcji naszego newslettera.

Uzupełnienie powyższego pola oznacza zgodę na otrzymywanie od Kancelarii Radcy Prawnego Monika Macura newslettera drogą e-mailową. Zgodę można wycofać w każdym czasie. Dane osobowe osób zapisujących się na newsletter są przetwarzane w celu przesyłania informacji dotyczących oferty Kancelarii drogą e-mailową. Zapoznaj się z zasadami przetwarzania Twoich danych osobowych.