Porozumienie Rady UE i Parlamentu Europejskiego w zakresie transferu kryptoaktywów

29 czerwca 2022 r. Rada UE oraz Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie projektu nowelizacji Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006, a także Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniająca dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE (potocznie znanej jako Dyrektywa AML V).

Porozumienie dotyczy kryptoaktywów oraz dostawców usług w zakresie kryptoaktywów przewiduje następujące zmiany:

Kierunek nowelizacji jednoznacznie wskazuje, że priorytetem Unii Europejskiej jest zwiększenie przejrzystości finansowej w zakresie wymiany kryptoaktywów, co będzie miało przełożenie na większe możliwości w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w całej Unii.

Ponadto osoby występujące na listach sankcyjnych będą miały większe trudności z obejściem nałożonych na nie sankcji.

Rękę na pulsie w tym zakresie trzyma aplikantka adwokacka Aleksandra Skrzypczyńska.

DANE KONTAKTOWE

kancelaria

ul. Odyńca 7/13
02-606 Warszawa

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Dzielimy się naszą fachową wiedzą oraz doświadczeniem.Bądź pierwszym, który się dowie o naszych inicjatywach, spotkaniach ze specjalistami Kancelarii i zmianach w prawie, istotnych dla działalności Twojej branży. Zachęcamy do lektury i subskrypcji naszego newslettera.

Uzupełnienie powyższego pola oznacza zgodę na otrzymywanie od Kancelarii Radcy Prawnego Monika Macura newslettera drogą e-mailową. Zgodę można wycofać w każdym czasie. Dane osobowe osób zapisujących się na newsletter są przetwarzane w celu przesyłania informacji dotyczących oferty Kancelarii drogą e-mailową. Zapoznaj się z zasadami przetwarzania Twoich danych osobowych.